MAN 2 Tanjung Jabung Barat


Kesiswaan: Data Alumni SiswaTAHUN PELAJARAN 2020/2021

 

 NO

NAMA

KELAS

KET

1

Afdal

XII. MIA

 

2

Ahmad Ilham Rawandi

XII. MIA

 

3

Agus Pangestu

XII. MIA

 

4

Ayu Safitri

XII. MIA

 

5

Azizah

XII. MIA

 

6

Dea Annisa Fitri

XII. MIA

 

7

Evni Deti

XII. MIA

 

8

Eni Suprihatin

XII. MIA

 

9

Holil Ramadhan

XII. MIA

 

10

M. Alfi Nur

XII. MIA

 

11

M. Firdaus

XII. MIA

 

12

M. Ikhsan Ramadhan

XII. MIA

 

13

M. Zacky Zulfikri

XII. MIA

 

14

Nadila Meyla Anggraini

XII. MIA

 

15

Rio Febriansyah

XII. MIA

 

16

Rosita

XII. MIA

 

17

Safira Emeliyana

XII. MIA

 

18

Sakdiah

XII. MIA

 

19

Siti Fatonah

XII. MIA

 

20

Siti Khairunnisa

XII. MIA

 

21

Siti Maria

XII. MIA

 

JUMLAH  : 22

 Laki-Laki                 : 8

Perempuan                : 14

 

NO

NAMA

KELAS

KET

1

Ahmadi

XII.IIS

 

2

Ahmad Ridwan

XII.IIS

 

3

Anggi Safutri

XII. IIS

 

4

Baihaki

XII. IIS

 

5

Bunga Rosdiana Irawan

XII. IIS

 

6

Hasmiana

XII. IIS

 

7

Linda Tiara

XII. IIS

 

8

Marini

XII. IIS

 

9

M. Afrizal

XII. IIS

 

10

M. Iqbal

XII. IIS

 

11

Misnawati

XII. IIS

 

12

M. Maulidiansyah

XII. IIS

 

13

M. Shaid

XII. IIS

 

14

Nadila Maryanti

XII. IIS

 

15

Nisa Fitria

XII. IIS

 

16

Nurhaliza

XII. IIS

 

17

Nurhasanah

XII. IIS

 

18 

Nurul Musarafah

XII. IIS

 

19

Nurul Hikmah

XII. IIS

 

20 

Nurwanda S

XII. IIS

 

21

Putri Hani Lestari

XII. IIS

 

22

Risma Budiarti

XII. IIS

 

23 

Siti Juariah

XII. IIS

 

24 

Siti Rahmawati

XII. IIS

 

25

Syaihu Rifa’i

XII.IIS

 

26

Tiara

XII.IIS

 

27

Wahyu Ibra Dwi Putra

XII. IIS

 

28

Wahyuna

XII. IIS

 

29

Zulfian

XII. IIS

 

30

Ely Ermawati

XII. IIS

BERHENTI

JUMLAH : 30                                                                                                                                    

 Laki-Laki                  : 11

Perempuan                 : 19  

 

 NO

NAMA

KELAS

KETERANGAN

1

Abdul Jakfar

XII. IIK

 

2

Nurmala Afnisa

XII. IIK

 

3

Deswita Maharani

XII. IIK

 

4

Diana Octa

XII. IIK

 

5

Dio Rudianda

XII. IIK

 

6

Eka Zamalia

XII. IIK

 

7

Masniah

XII. IIK

 

8

M. Ikhsan

XII. IIK

 

9

M. Rezky

XII. IIK

 

10

M. Irgi Safarizky

XII. IIK

PINDAH

11

M. Mahesa Sahri Ramadhan

XII. IIK

BERHENTI

12

M. Yazid Arafah

XII. IIK

 

13

Misliana

XII. IIK

 

14

Nuraisyah

XII. IIK

 

15

Nurmasari

XII. IIK

 

16

Pitriani

XII. IIK

 

17

Siti Aisyah

XII. IIK

 

18

Sonia Monika

XII. IIK

 

19

Wahyu Putra Ramadhan

XII. IIK

PINDAH

JUMLAH : 19

 Laki-Laki                 : 8

Perempuan                : 11

 

TAHUN PELAJARAN 2019/2020

  NO

NAMA

KELAS

KETERANGAN

1

Agus Firmansyah

XII. MIA

 

2

Eni Jacpia Ulfa

XII. MIA

 

3

Eni Rohayati

XII. MIA

 

4

Hatmawati

XII. MIA

 

5

Karmila Saputri

XII. MIA

 

6

Linda Aulia

XII. MIA

 

7

M. Fadli

XII. MIA

 

8

M. Fauzan Adzim

XII. MIA

 

9

M. Febrtiansyah

XII. MIA

 

10

M. Maisa

XII. MIA

 

11

M. Saman

XII. MIA

 

12

Nanda Rahayu S

XII. MIA

 

13

Rasyid Ridho

XII. MIA

 

14

Reni Nur Rani

XII. MIA

 

15

Rio Azyuwardi Yusra

XII. MIA

 

16

Sailani

XII. MIA

 

17

Siti Aminah

XII. MIA

 

18

Siti Nur

XII. MIA

 

19

Siti Qomariah

XII. MIA

 

20

Thiyas Fitri Ayu A

XII. MIA

 

21

Zahra Astina Harianja

XII. MIA

 

       
       
       
       

JUMLAH  : 21

 Laki-Laki                  : 9

Perempuan                : 12

 

 

 

 

 NO

NAMA

KELAS

KETERANGAN

1

Fitri Yani

XII.IIS

 

2

Hendra Hermawan

XII.IIS

 

3

Ima

XII. IIS

 

4

Luqmanul Hakim

XII. IIS

 

5

Misriyanti

XII. IIS

 

6

M. Riandri

XII. IIS

 

7

Nur Baiti

XII. IIS

 

8

Nur Fajriani

XII. IIS

 

9

Nurul Huda Ashfiya

XII. IIS

 

10

Rafikah

XII. IIS

 

11

Rahma Dana

XII. IIS

 

12

Rahman Kevin Prayoga

XII. IIS

 

13

Riska Ardelia

XII. IIS

 

14

Siti Rahayu

XII. IIS

 

15

Teddy Efriansyah

XII. IIS

 

16

Yuli Ervina

XII. IIS

 

       
       

 JUMLAH : 20

 

Laki-Laki                  : 5

Perempuan                : 11

 

 

 

 

 

 

 

 NO

NAMA

KELAS

KETERANGAN

1

Agus Tiranda

XII. IIK

 

2

Arbain Saputra

XII. IIK

 

3

Hartati Yuningsih

XII. IIK

 

4

Khairul Abrar

XII. IIK

 

5

Linda Sari Astuti

XII. IIK

 

6

M. Agus Safyuda

XII. IIK

 

7

M. Aldi Humaidi

XII. IIK

 

8

M. Irfan

XII. IIK

 

9

Nia Permata Sari

XII. IIK

 

10

Nissa Safitri

XII. IIK

 

11

Nur Hatnatun Najilah

XII. IIK

 

12

Nurul Azmi

XII. IIK

 

13

Rahman Saputra

XII. IIK

 

14

Risky Hermawan

XII. IIK

 

15

Saniah

XII. IIK

 

16

Santi Dewi

XII. IIK

 

17

Supiaturrohimah

XII. IIK

 

18

Tia Rosmala

XII. IIK

 

JUMLAH : 20

 

Laki-Laki                     : 8

Perempuan                : 10

 

 

TAHUN PELAJARAN 2018/2019

NO

NAMA

KELAS

KETERANGAN

1

Asmarita

XII. IPA

0020277769

2

Asmul Yadi

XII. IPA

0010357938

3

Edi Iskandar

XII. IPA

 

4

Faujiah Turohmah

XII. IPA

0004171628

5

Kahar Muzakar

XII. IPA

0001787567

6

Latifah Aisyah

XII. IPA

0010357944

7

M. Kadri

XII. IPA

 

8

Mila Fatimah

XII. IPA

0025154489

9

M. Latiful Umar

XII. IPA

0020994443

10

M. Yudi Sofyan

XII. IPA

 

11

Namira Dewi Oktari

XII. IPA

0005491613

12

Putri Handayani

XII. IPA

0011450734

13

Rasma Dyanti

XII. IPA

0005737635

14

Ratri Pramudita

XII. IPA

0001085366

15

Sri Indah Wahyu

XII. IPA

0028942172

16

Tazkia Aulia

XII. IPA

 

17

Zainudin

XII. IPA

0003866854

18

Khairul  Arsor

XII. IPA

0008279268

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUMLAH : 18

 

Laki-Laki                     : 8

Perempuan                : 10

 

 NO

NAMA

KELAS

KETERANGAN

1

Abdul Halim

XII. IPS

0011450488

2

Deden Mahri

XII. IPS

 

3

Didi Yusuf

XII. IPS

0005491640

4

Elma Renaida

XII. IPS

0011770577

5

Gustiawan

XII. IPS

0001085388

6

Henny

XII. IPS

0005491592

7

Intan Nurmala

XII. IPS

0034933155

8

Dewi Purnama

XII. IPS

0008327466

9

Khairunnida

XII. IPS

0003922792

10

Marwana Suwanti

XII. IPS

0005491634

11

M. Daud

XII. IPS

0005491629

12

M. Khalid Aqil Musaddad

XII. IPS

 

13

M. Mustanir

XII. IPS

0000926339

14

M. Nasir

XII. IPS

9996233533

15

Nanda Saipul

XII. IPS

0015016155

16

Nopira Santika

XII. IPS

 

17

Nur Azizah

XII. IPS

0004978189

18

Nur Janah

XII. IPS

0008279267

19

Putri Nabila

XII. IPS

0020994997

20

Rika Rahmadani

XII. IPS

0005491605

21

Siti Mariyanti

XII. IPS

0004978174

22

Siti Rahmawati

XII. IPS

9996732158

23

Susiatun

XII. IPS

9994113549

24

Sukarman

XII. IPS

0004171625

25

Abdul Mujib Muakbar

XII. IPS

0012037738

26

Edi susanto

XII. IPS

 

27

Siti Nuraini

XII. IPS

 

 

JUMLAH : 27

 

Laki-Laki                     : 12

Perempuan                : 15

 NO

NAMA

KELAS

KETERANGAN

1

Abdul Latif. A

XII. IPK

 

2

Abdul Latif. M

XII. IPK

 

3

Arni Nurmayanti

XII. IPK

 

4

Dimas Setiawan

XII. IPK

 

5

Indah Permata Sari

XII. IPK

 

6

Jumsinah

XII. IPK

 

7

Jundiah Zahra Salsabila

XII. IPK

 

8

Khairul

XII. IPK

 

9

Rasda Ryanti

XII. IPK

 

10

Siti Jamilah

XII. IPK

 

11

Yatimah

XII. IPK

 

12

Yusnita

XII. IPK

 

13

M. Rizky

XII. IPK

 

14

M. Ridwan

XII. IPK

 

15

M. Iqbal Zuhdi

XII. IPK

 

16

Nordiansyah

XII. IPK

 

17

M. Dwiki Rifani

XII. IPK

 

18

Alfin Barkah

XII. IPK

 

19

Taufik Arbianto

XII. IPK

 

 

JUMLAH : 19

 

Laki-Laki                     : 11

Perempuan                : 8

 

TAHUN PELAJARAN 2017/2018

 NO

NAMA

KELAS

KETERANGAN

1

A.Nur Habibullah

XII. IPA

 

2

Ahmad Safawi

XII. IPA

 

3

Eko Gunawan

XII. IPA

 

4

Fahdeza Alfarabi

XII. IPA

 

5

Gusmawati

XII. IPA

 

6

Lisa Ariyanti

XII. IPA

 

7

M. Dian Saputra

XII. IPA

 

8

M. Nur Abdullah

XII. IPA

 

9

Madinatul Fudla

XII. IPA

 

10

Maria Ulfa

XII. IPA

 

11

Sirajudin Akmal wijaya

XII. IPA

 

12

Siti Fatimah

XII. IPA

 

13

Syarifuddin

XII. IPA

 

14

Tina Yustika

XII. IPA

 

15

Tira Yulistia

XII. IPA

 

16

Yolan T. Paraditha

XII. IPA

 

17

Yuli Setia Ningsih

XII. IPA

 

18

Zahratunnisa

XII. IPA

 

 JUMLAH : 18

 Laki-Laki                     : 9

Perempuan                    : 9

 

 NO

NAMA

KELAS

KETERANGAN

1

Aan Pratama

XII. IPS

 

2

Abdul Gapur

XII. IPS

 

3

Aminah Zuhriah

XII. IPS

 

4

Anisa

XII. IPS

 

5

Devi Yansah

XII. IPS

 

6

Dina Afiana

XII. IPS

 

7

Eka Fauziah

XII. IPS

 

8

Fira Rahmawati

XII. IPS

 

9

Hairani

XII. IPS

 

10

Jam’ah

XII. IPS

 

11

Khairil Razak

XII. IPS

 

12

Lisa Fatmasari

XII. IPS

 

13

Lisa Nurfadila

XII. IPS

 

14

M. Azhari

XII. IPS

 

15

M. Reza

XII. IPS

 

16

M. Sanusi

XII. IPS

 

17

M. Sopiani

XII. IPS

 

18

Musdalifah

XII. IPS

 

19

Nurjannah

XII. IPS

 

20

Nurma Sholeha

XII. IPS

 

21

Nurul Amelia Suhaila

XII. IPS

 

22

Putri Kartika

XII. IPS

 

23

Rafizatul Raudah

XII. IPS

 

24

Ramadan

XII. IPS

 

25

Rayi Tegar Susetio

XII. IPS

 

26

Rezky Damayanti

XII. IPS

 

27

Risa Agustina

XII. IPS

 

28

Rudi Yansyah

XII. IPS

 

29

Saprudin

XII. IPS

 

30

Salyana

XII. IPS

 

31

Siti Fatimah

XII. IPS

 

32

Ulumatul Hikmah

XII. IPS

 

 

JUMLAH : 32

 

Laki-Laki                     : 12

Perempuan                : 20

 

 

 NO

NAMA

KELAS

KETERANGAN

1

Atiyah

XII. IPK

 

2

Cindy Kartika

XII. IPK

 

3

Hamisah

XII. IPK

 

4

M. Ardiyansah

XII. IPK

 

5

Dina

XII. IPK

 

6

M.Dedek Riski

XII. IPK

 

7

Mega

XII. IPK

 

 

 

 


 

Halaman ini diakses pada 25-09-2022 09:46:44 wib
Diproses dalam waktu : 0.327 detik
Diakses dari ip address: 34.229.63.215
Copyright © 2018 Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi - Allright Reserved